Dersom det registrerte medlemmet er under 18 år må følgende også fylles ut:

Foresatt nr 1

Foresatt nr 2

 

Ved å sende inn skjemaet erklærer jeg herved at jeg har lest og akseptert ovenstående medlemsbetingelser.