Bli medlem

Valnesfjord Idrettslag (VIL) er et dugnadsdrevet allidrettslag som ble etablert i 1923. VIL er medlem av Norges Idrettsforbund og de respektive særforbund som representerer de aktiviteter og idretter som VIL tilbyr aktivitet i.

Velkommen som medlem

Valnesfjord Idrettslag (VIL) er et dugnadsdrevet allidrettslag som ble etablert i 1923. VIL er medlem av Norges Idrettsforbund og de respektive særforbund som representerer de aktiviteter og idretter som VIL tilbyr aktivitet i.

VIL er i dag først og fremst barnas og de unges idrettslag, men vi har ønske og målsettinger om å kunne tilby aktiviteter for alle aldersgrupper; barn, unge, voksne og eldre.


VIL disponerer få egne arenaer for aktivitet - og er således foreløpig prisgitt både Fauske kommune og private aktører for å disponere lokaliteter og områder for aktivitet. Til tross for dette er det et imponerende aktivitetsnivå i VIL, og det det er ingen andre idrettslag i Fauske kommune som kan vise til tilsvarende bredde av aktiviteter!


For å kunne tilby denne bredden av aktiviteter trengs det mange frivillige! Dugnadsånden er stor blandt VIL's medlemmer - men det er stadig behov for flere som er villig til å stille opp som ledere for undergrupper - som trenere - som materialforvaltere og som lagledere! Uten at vi klarer å fylle alle roller og funksjoner stanser aktiviteten ganske enkelt opp! Vi driver VIL for hverandre!

Vi håper at VIL kan tilby noe som de fleste finner morsomt, krevende og interessant.
Hjemmesiden vår – www.valnesfjordil.no - er under kontinuerlig utvikling - har du innspill, kommentarer eller noe du ønsker å få publisert ber vi deg gjerne om å ta kontakt!

Vi forsøker å skape et medlemskap som er forutsigbart, rettferdig og robust.
Velkommen som medlem i VIL!

Medlemsbetingelser:

 • Årsmøtet er Valnesfjord IL’s (VIL) øverste organ. Medlemmer over 14 år har møte- og stemmerett ved årsmøtet, og kan i tillegg melde saker til VIL’s styre.
 • Alle medlemmer må rette seg etter VIL’s vedtatte vedtekter.
 • Medlemmer i Valnesfjord IL (VIL) betaler årlig kontingent som gir tilgang til de aktiviteter som VIL til enhver tid har tilbud om.
 • Medlemskontingenten dekker ikke personlig treningstøy eller personlig utstyr som er påkrevd for deltakelse.
 • Medlemmer må påregne deltakelse på dugnad i regi av, og til inntekt for, VIL – også om dette er rettet mot aktiviteter som medlemmet ikke deltar på.
 • Medlemmer skal representere VIL på en positiv i de sammenhenger hvor det fremgår naturlig at vedkommende er medlem av VIL

Kontingenter:

 • Aktiv medlem, junior, t.o.m 15 år kr 700,- pr år
 • Aktiv medlem, senior kr 800,- pr år
 • Familiemedlemskap kr 1400,- år
 • Støttemedlem kr 300,- pr år
 • Treningsavgift fotball herrer kr 1500,- pr år

Innmeldingsskjema:

Reiseregulativ: Reiseregulativet finnes her

Bli medlem