Bli trener/lagleder

En god informativ artikkel er ikke alltid like lett å skrive. Vi gir deg en aldri så liten oppskrift på hvordan du i alle fall har muligheten til å gjøre det.

Før du begynner å skrive bør du ha en sikker kilde og rikelig med bakgrunnsinformasjon. Notèr viktige ting og nøkkelord, og samle til slutt stoffet.

Hvordan skrive en god artikkel

Det første, og viktigste å huske på når du skal skrive en artikkel, er tittelen. Husk at det er tittelen leseren først får øye på, og syns vedkommende at denne ser interessant ut, leser den videre på innledningen. Er denne også interessant og innbydende, har du klart den viktigste oppgaven med å skrive en god artikkel.