Verdier

Valnesfjord IL har fem grunnverdier som skal ligge til grunn for alt vi gjør. Samtlige utøvere, foresatte, trenere og tillitsvalgte skal utøve sitt virke i VIL med disse verdiene til grunn. Idrett er skøy, og alt vi driver med SKAL være lystbetont og i en positiv kontekst!

VIL’s grunnverdier


Allsidighet (A)

Alle medlemmer i VIL skal ha mulighet til å delta i allsidige aktiviteter. Det skal være tilbud på flere nivåer tilpasset det enkelte individs forutsetninger og målsetninger. Det skal også legges til rette for at barn og ungdom skal kunne delta i flere idretter.

Utviklende (U)

For at klubben skal kunne utvikle seg, er det viktig at en setter seg mål som individ og som lag, likeledes på organisasjonsnivå. VIL ønsker å utvikle arenaer i nærmiljøet for å stimulere aktiviteter, både i og utenfor idrettslagets eget aktivitetstilbud.

Trivsel (T)

I VIL skal alle, den enkelte utøver – foresatte – trenere og ledere – organisasjonen, på en positiv måte sørge for at alle aktiviteter skaper ytterligere samhold og trivsel i laget. Dette gjøres ved at alle har en åpen og inkluderende holdning til hverandre, og gjennom felles aktiviteter og opplevelser.

Inkluderende (I)

VIL er et idrettslag som er åpent for alle, uansett kjønn, alder og fysiske forutsetninger. VIL skal forsøke å tilrettelegge sin aktivitet slik at alle kan delta etter sine egne mål. Det må skapes et miljø der det er lett for nye medlemmer å komme med på en åpen og positiv måte, og som motiver til selv å bidra i fellesskapet.

Holdningsskapende (H)

VIL skal kjennetegnes ved positiv fremferd, og gjennom gode og sunne vaner, i enhver sammenheng.