Wenberg

Hovedsponsor
Besøk dem

Wenberg Fiskeoppdrett AS ble stiftet i 1985 av Wenberg familien. Forløperen til Wenberg fiskeoppdrett drev oppdrett av ørret fra 1982 til 1985. Selskapet produserer og selger laks av høy kvalitet fra sine lokaliteter i Skjerstadfjorden.

Deres lokaliteter gir unike oppvekstvilkår for laksen

Selskapet er lokalisert med land-base og kontorer i Skysselvika i Fauske kommune som ligger i midten av Nordland. Lokalitetene ligger i Skjerstadfjorden. Disse lokalitetene er nærmest unike i oppdretts sammenheng, og gir svært gode oppvekstvillkår for laksen med miljømessig gevinst og god fiskehelse. Verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen, sørger for god vannutskifting og optimale forhold for fisk og fjord. Driften har vært meget god siden oppstarten. Både på grunn av den gode vannutskiftingen, men ikke minst det høye ferskvannsinnholdet som fører til at lakselusa ikke overlever i fjorden.