Salten Kraftsamband

Generalsponsor
Besøk dem

SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2TWh vannkraft fra deres 20 kraftstasjoner i regionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 110.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekter som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi.

SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. Konsernet er medeier i et av landsdelens største sluttbrukerselskap innen salg av strøm for privat og bedrift, Polar Kraft AS.

SKS deler sin virksomhet inn i følgende kjernevirksomheter:

  • Vannkraftproduksjon
  • Krafthandel og avregningstjenester
  • Driftssentral

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, Nordland Næringsvekst AS (Nordland Fylkeskommune), Bodø kommunale pensjonskasse, samt svenske Jämtkraft.

SKS har hovedkontor på Fauske, seks mil fra Bodø, og har p.t. 98 medarbeidere.