SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. Konsernet er medeier i et av landsdelens største sluttbrukerselskap innen salg av strøm for privat og bedrift, Polar Kraft AS.

SKS deler sin virksomhet inn i følgende kjernevirksomheter:

  • Vannkraftproduksjon
  • Krafthandel og avregningstjenester
  • Driftssentral

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, Nordland Næringsvekst AS (Nordland Fylkeskommune), Bodø kommunale pensjonskasse, samt svenske Jämtkraft.

SKS har hovedkontor på Fauske, seks mil fra Bodø, og har p.t. 98 medarbeidere.