Salten Aqua

Sponsor
Besøk dem

Salten Aqua

Vi er et investeringsselskap i oppdrettsnæringen organisert etter konsernmodell. I datterselskapene beholder man lokal styring og smådriftsfordelene, mens konsernet ivaretar stordriftsfordelene gjennom gruppens samlede størrelse. 

Selskapene i Salten Aqua har solide og sterke tradisjoner i oppdrettsnæringen. Gjennom velorganisert struktur skal Salten Aqua og våre partnere styrke konkurransekraft og vekst i næringen gjennom samarbeid og kontroll av hele verdikjeden fra rogn til marked.