Oppmykning av koronaregler for norsk idrett fra 7. mai

Det er gledelig å kunne meddele at norsk idrett får en oppmykning av koronareglene fra og med 7. mai. Da vil inntil 50 mennesker kunne være i aktivitet sammen dersom de holder én meters avstand, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Styret har åpnet opp for at undergruppene kan sette i gang med aktivitet. Aktivitet iht myndigheters retningslinjer. Styret legger generelle føringer for gruppene, gruppene skal følge særforbundenes og FHI til enhver tids gjeldende retningslinjer ifm koronasituasjonen. 

Oppmykning av koronaregler for norsk idrett fra 7. mai

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/oppmykning-av-koronaregler-for-norsk-idrett-fra-7.-mai/?fbclid=IwAR004e7xI5fqXZ9EDgaGLTw7DpiNCXiiWbQObkLWU1V3rJ5HoxwopZuVSsE

Generelle retningslinjer for idrettslig aktivitet
1. Forutsetningen for å drive organisert aktivitet i idrettsanlegget er at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes.
2. Maks fem stykker per gruppe, og deltakerne må holde minst to meters avstand. Minst to meters avstand gjelder både innad i gruppen, og til andre grupper.
3. Voksne personer skal være tilstede under den organiserte aktiviteten for å påse at smittevernreglene overholdes. Den voksne personen regnes som 1 av de 5 i gruppen.
4. Det er forbudt å drive aktivitet der det er fare for nærkontakt.
5. Kan ikke de generelle smittevernreglene overholdes, så kan ikke aktiviteten gjennomføres.
6. All aktivitet utøves på eget ansvar.