Valnesfjord Idrettslag avholder Årsmøte søndag 7 mars KL 19:00 på klubbhus/ digitalt.

Årsmøte i Valnesfjord IL

ÅRSMØTE

Valnesfjord Idrettslag avholder Årsmøte søndag 7 mars KL 19:00 på klubbhus/ digitalt.
På grunn av Covid restriksjoner ønsker vi påmelding fra de som ønsker å delta på møte. 
påmelding til kontakt@valnesfjordil.no innen 1mars.
Klubbhus, fysisk eller digitalt vil bli avklart iht. gjeldende restriksjoner og opplyst til de påmeldte.
Saker som ønskes tatt opp, må være i styret innen 21 februar til kontakt@valnesfjordil.no
Årsmøteinnkalling med saksliste og årsmeldinger annonseres på www.valnesfjordil.no

MVH

Styret

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
 3. Velge dirigent, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. 
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle innkomne forslag og saker.  Ingen innkomne saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.  
 8. Vedta idrettslagets budsjett.   
 9. Foreta følgende valg:  
  Leder og nestleder  
  1 styremedlem,1 barneidrettsansvarlig og 1 varamedlem. Valgkomite med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte. Gruppeledere og gruppestyrer, etter innstilling fra gruppene selv.  
 10. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.  

2020 Årsmelding Bueskyting
2020 Årsmelding Ski
2020 Årsmelding orientering og trim
2020 Årsmelding Allidretsgruppa
2020 Årsmelding Fotball
2020 Årsmelding Hovedlaget
2020 Årsmelding håndball
2020 Signert årsregnskap