Årsmøte

ÅRSMØTE

Valnesfjord Idrettslag avholder Årsmøte søndag 27 februar KL 19:00 på klubbhus.
Saker som ønskes tatt opp, må være i styret innen 20 februar til kontakt@valnesfjordil.no Årsmøteinnkalling med saksliste og årsmeldinger annonseres på www.valnesfjordil.no

MVH
Styret

Årsmøte 27 februar.
05.02.202210:12 Tom Erik Tofte
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
 3. Velge dirigent, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. 
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle innkomne forslag og saker. 1 sak, innmelding i Norges Skiskytterforbund.
 7. Fastsette medlemskontingent.  
 8. Vedta idrettslagets budsjett.   
 9. Foreta følgende valg:  
  Leder og nestleder  
  1 styremedlem,1 barneidrettsansvarlig og 1 varamedlem. Valgkomite med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte. Gruppeledere og gruppestyrer, etter innstilling fra gruppene selv.  

Årsmeldinger:


2021 Årsmelding ski
2021 Årsmelding trim_orientering
2021 Årsmelding bueskyting
2021_Årsmelding_fotball
2021 Årsrapport for allidrett
2021 Årsmelding håndball
2021 Årsmelding hovedlaget
2021 Årsregnskap - VIL