Årsmøte

ÅRSMØTE

Valnesfjord Idrettslag avholder Årsmøte søndag 27 februar KL 19:00 på klubbhus.
Saker som ønskes tatt opp, må være i styret innen 20 februar til kontakt@valnesfjordil.no Årsmøteinnkalling med saksliste og årsmeldinger annonseres på www.valnesfjordil.no

MVH
Styret

Årsmøte 27 februar.
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
 3. Velge dirigent, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. 
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle innkomne forslag og saker. 1 sak, innmelding i Norges Skiskytterforbund.
 7. Fastsette medlemskontingent.  
 8. Vedta idrettslagets budsjett.   
 9. Foreta følgende valg:  
  Leder og nestleder  
  1 styremedlem,1 barneidrettsansvarlig og 1 varamedlem. Valgkomite med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte. Gruppeledere og gruppestyrer, etter innstilling fra gruppene selv.  

Årsmeldinger:


2021 Årsmelding ski
2021 Årsmelding trim_orientering
2021 Årsmelding bueskyting
2021_Årsmelding_fotball
2021 Årsrapport for allidrett
2021 Årsmelding håndball
2021 Årsmelding hovedlaget
2021 Årsregnskap - VIL