VIL CUP 2022

Velkommen til ei fartsfylt og spennende turneringshelg i Valnesfjord!
Alle lag får kamper på kunstgress.
Forbundets regler for treer-, femmer- og sjuerfotball gjelder

17-18. september 2022

Påmelding og frister
Påmelding innen fredag 2. september 2022 på

www.profixio.com/app/vil-cup-2022

Påmeldingsavgift:
3-er: kr 800,- | 5-er: kr 1000,- | 7-er kr 1000,-
Påmeldingen er ikke endelig registrert før avgiften er betalt.

Deltagerliste
Deltagerliste må være VIL i hende innen mandag 12 september for at spillerne skal kunne motta diplom/ premie.

Informasjon
Kampoppsett, tidspunkt mm. blir lagt ut på
Profixio og på vår Facebook
side senest mamdag 12. september

Dugnasliste

www.valnesfjordil.no/vilcup

Dugnadsliste