Valnesfjord IL trenger din hjelp

Valnesfjord IL arrangerer årlig turrennet Valnesfjord Rundt på ski,
normalt i mars måned.

Valnesfjord rundt

Valnesfjord IL trenger din hjelp

Valnesfjord IL arrangerer årlig turrennet Valnesfjord Rundt på ski,
normalt i mars måned.

Skigruppa i idrettslaget har meldt at de dessverre ikke har kapasitet til å stå for organiseringen av Valnesfjord Rundt 2023.

Styret i Valnesfjord IL forespør nå om det er noen som kan tenke seg å lede komitéen for planlegging og gjennomføring av det tradisjonsrike turrennet.

Skigruppa vil stille med personer som ivaretar det tekniske ved arrangementet (kjøring, oppmerking av løyper, tidtaking osv), men trenger personer som kan lede planleggingen av arrangementet.

Hvis du kan tenke deg å lede eller inngå i komité for Valnesfjord Rundt
ber vi deg snarest om å ta kontakt med leder for VIL-ski

Jørgen Kosmo på tlf 45 85 16 96.

Med vennlig hilsen styret i Valnesfjord IL

Valnesfjord IL trenger din hjelp

Valnesfjord rundt