Stor gavetildeling til Valnesfjord!

SpareBank 1 Nord-Norge, Samfunnsløftet gir 1.500 000 kroner til Aktivitetsarena Valnesfjord. Et samarbeidsprosjekt mellom Valnesfjord Idrettslag og Valnesfjord Helsesportssenter.

Vi er svært takknemlig for denne gaven forteller Jonny Jakobsen ved VHSS og Asbjørn Hagen i Valnesfjord IL.   

SNN er nå med  å skape en møteplass for aktivitet lokalt og regionalt i Salten gjennom utviklingen av skianlegget rundt Valnesfjord Helsesportssenter til et helårs aktivitetsanlegg for alle 

Her starter skiløpere i Salten sin sesong på natursnø i et svært snøsikkert område. Her møtes de til treninger, krets- og turrenn gjennom vinteren. Her gir Valnesfjord Helsesportssenter aktivitet, mestring og deltakelse gjennom sine tilbud til personer med funksjonsnedsettelser året rundt. Her møtes friluftsinteresserte til familieturer, mosjon og naturopplevelse i et av Saltens mest populære utfartsområder. 

Gjennom realisering av prosjektet vil vi etablere et kompakt ski- og turløypenett ved Valnesfjord helsesportssenter som omfatter videreutvikling av skileikområde, 1 km, 2,5 km, 3 km og 5 km lysløyper med utgangspunkt i eksisterende løype, samt stadion-fasiliteter til et inkluderende anlegg for alle brukergrupper med utløpere til turløypenettet i Øvre Valnesfjord og Sjunkhatten nasjonalpark. Tildelingen fra SNN betyr nå at vi kan starte med de første delprosjektene med skileikeområder, de nærmeste lysløypene og stadionområdet.  

Aktivitetsarena Valnesfjord skal være et moderne og fremtidsretta anlegg. Arbeidet følger også opp målsettingene for skianlegg i Nordland med fokus på; Rehabilitere, videreutvikle og modernisere anleggene, tilrettelegge anleggene for funksjonshemmede, tilrettelegge for nærmiljøanlegg, skileikanlegg / kompaktanlegg, søke klimavennlige løsninger med hensyn på lyskilder, snøproduksjon, preparering, rehabilitering og utbygging samt utvikle anleggene slik at de er tilpasset helårsbruk. 

Gjennom videreutvikling av skianlegg og uteområdene rundt VHSS vil prosjektet også forbedre og videreutvikle senterets arbeid med tilrettelagte aktivitetsområder. For Valnesfjord IL er det stor aktivitet i skigruppa og et oppgradert anlegg ved senteret vil gi et bedre tilbud til barn og unge samtidig som det vil være lettere å vedlikeholde og drifte både i det daglige og ved arrangementer forteller Hagen. Anlegget benyttes daglig til pasientretta virksomhet i tillegg til idrettens aktivitet primært på ettermiddag og kveld. Samt allmenhetens bruk til enhver tid. 

Prosjektbeskrivelse