Årsmøtet

Årsmøtet i Valnesfjord IL
Avholdes på klubbhuset søndag 23.feb kl 19:00
Saker som ønskes tatt opp må være i styret innen 9. feb. kontakt@valnesfjordil.no

23.februar

Årsmøtet skal:  

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
 3. Velge dirigent, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. 
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle innkomne forslag og saker.  
 7. Fastsette medlemskontingent.  
 8. Vedta idrettslagets budsjett.   
 9. Foreta følgende valg:  
  Leder og nestleder  
  1 styremedlem,1 barneidrettsansvarlig og 1 varamedlem. Valgkomite med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte. Gruppeledere og gruppestyrer, etter innstilling fra gruppene selv.  
 10. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.  
   

Årmelding for undergrupper:
2019 Årsmelding Orientering/ Trim
2019 Årsmelding ski
2019 Årsmelding Bueskyting
2019 Årsmelding Hovedlaget
2019 Årsmelding fotball
2019 Årsmelding Allidrett
2019 Årsmelding Håndball

Årsregnskap 2019
Revisorrapport 2019

Innkomne saker til årsmøtet:
Statusrapport og sak for vedtak - Aktivitetsarena Valnesfjord
Prosjektbeskrivelse aktivitets arena

Årsmøtet 2020