Valnesfjord rundt 2019

Valnesfjord rundt ble arrangert for 45.gang i et fantastisk vær.
Rennet gikk i den «tidligere» VFR traseen - VHSS, Sætervatnet, Hømmervatnet, Graurvatnet, og Jordbru. Løypa går innom Sjunkhatten Nasjonalpark.


17.03.2019
17.03.2019
Resultatlister

Resultatliste VFR 2019
Deltakerliste trimklasse

Renninvitasjon:

Renninvitasjon VFR 2019
Rennplakat VFR 2019

Online påmelding er nå stengt, påmelding skjer på renndagen.

Oppmøte, start og innkomst

Valnesfjord Helsesportssenter, hvor det også er påmelding, start, innkomst, garderober, kafé og premieutdeling

Klasseinndeling og distanser:
Starttider:
 • Trimklasse:Kl.11:00 (fellesstart) kun 1 start alle klasser - ingen tidtaking.
 • Turrennklasse: kl.11.00 (fellesstart) - tidtaking
Start-kontingenter:
 • Trimklasse:
  • Kr. 250,- 13 år og eldre (inkludert skilisens)
  • Kr. 100,- under 13 år (må gå i følge med voksen)
 • Turrennklasse:
  • 15-25 år kr. 370,-/26-70 år kr 470,- inkludert brikkeleie og skilisens. 71 år og eldre kr 300,-/kr 450,- (uten / med skilisens).
  • Påmeldingsgebyr etter 14. mars kr 100,-
  • Tap av brikke faktureres med kr 600,-
  • Tilbakebetaling av 50% av startkontigent ved avlysning av renn før renndagen.
Lisenser:

Skilisens er obligatorisk og gjelder for alle løpere 13-70 år som skal delta i terminlistefestet skirenn. Engangslisens tegnes via egen app – søk etter «Min ski» - eller kjøpes på renndagen.

Lisens tilbakebetales ved framvisning av kvittering for allerede betalt lisens.

Engangslisens turrennklasse m/ tid: 15-25 år kr 60,- / 26-70 år kr 150,- / Frivillig 71-80 år kr 150,-

Engangslisens trimklasse u/ tid: Engangslisens 13 år og eldre kr 60,-

Premiering:
 • Trimklasse:Medalje til alle under 13 år. Premiering for antall års deltakelse
 • Turrennklasse:
  • Bestemannspremie og vandrepremie for damer og menn.
  • 1/3-dels premiering i Turrennklasser.
 • SpareBank1 Nord-Norge-prisen: Kr 3000,- til høyeste %-vise deltakelse blant skoleklasser 1.-10. klassetrinn
Saftstasjoner:

To i tillegg til målgang.

Kafé:

Åpen fra kl 09.30. Salg av mat, kaffe, forfriskninger og frukt.

Opplysninger:

Jørgen Kosmo 45 85 16 96 og Asbjørn Hagen 901 34 135

For informasjon om deltakelse tidligere år, send henvendelse på e-post til Jørgen Kosmo;  jorgen.kosmo@valnesfjordil.no

Meld meg på!

Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Anders Bergkvist

Les mer